ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 1. Usta ögreticiler,geriye dönük, olarak işe başladıkları tarihten bu yana tam gün sigortalı sayılmalıdır.(Ama devlet, şahıslar tarafından yatırılmalıdır.)
 2. halen çalısan usta ogreticininçalıstıgı süre için, ayda 30 gün üzerinden sigorta primi ödenmesi, bunu gerçekleştirebilmek için de haftalık çalısma saatinin artırıldıgı gibi kurs sürelerininde yaz tatilinde, Cumartesi,Pazar,sömestri tatilinde çalıstırılmaları uygun olacaktır.
 3. En fazla 16 yıl bilfiil çalışmış ilkokul ve ortaokul mezunu olan sigortalı usta ögreticilerin sigorta ve emeklik haklarının verilmesine(isteyene primlerini kendi ödeme şansı verilmeli) Meslek Liseleri ve Yüksek Okul mezunu en az 2 yıl çalışmış usta ogreticilerin (Açıkögretim fakültelerinden) formasyon ve dışarıdan ögretim yapılarak Meslek Yüksek Okulu konumuna getirilmeleri.
 4. Bu meslek (Öğretmenlik), işsizlerin ishihdam edebileceği yer olmaktan çıkarılmalı, çok sayıda kişiyi görevlendirmek yerine haftalık çalışma saatleri artırılmak suretiyle, bilgi ve becerisini kanıtlamış yetenekli, üretken, yapıcı kişilerin birden fazla kursta görevlendirilerek 40 saate tamamlanması sağlanmalıdır.
 5. usta öğreticiler, yıllardır devlete hizmet eden kadrolu öğretmenler gibi aynı planı ve programı yapan, aynı ders defterini yazan ve uygulayan eğitici ve öğretici kişilerdir. halen görevde olan bu kişilere, bazı şartlar aramak koşuluyla kadro verilmelidir.
 6. acilen ücret hesaplamasında baz alınan kat sayı sistemine eskiden olduğu gibi %50 fazlasının alır hükmünün konulması ile eğitim ve öğretimde ve hizmette eşitlik hizmetinin sağlanacağı ve yaygın eğitim hizmetinde verimliliği artıracağı kesindir. Bu iyileştirme sonucunda ise fedakarca yurdun en uzak yerleşim birimlerine köy şehir farkı gözetmeden hizmet yapan öğreticilere de şevk ve heyecan verilecek ve geçimlerini yapacak bir seviyeye getirilmiş olacaklardır.
 7. usta öğretici alımındaki standart yükseltilerek öğrenim durumu, bilgi, beceri ve yetenekleri geçmişteki üretkenlik ve kurumlara yararları dikkate alınarak elemanların kalite seviyeye getirilmesi ve böylece mesleğe saygınlık kazandırılması gerekir.
 8. halk eğitim merkezi kurslarında bir kamu hizmeti verilmektedir. Bu nedenle ücretli çalışan personelde kamu personeli olarak görülmeli tasarruf önlemleri diye ücretlerimizde kesintiye gidilmemeli.
 9. Kamu kuruluşları açtıkları sınavlara öncelikle çalıstırdıkları ücretli veya sözleşmeli elemanlarını almaktadırlar.Milli Egitim Bakanlıgı'nda teknik eleman ve personel ihtiyacını ÜCRETLİ USTA ÖGRETİCİLER'den gidermeli.
 10. Halk Egitim Merkezlerinde çalısan yuksekokul mezunu usta ögreticiler üniversite bakanlık işbirligi ile "Egitici Egitimi" programları desteklenmeli.
 11. İş yeri açmada ustalık sertifikasına sahip olunup,olunmadıgı dikkate alınmalı.
 12. Mezunlar yetiştirdikleri alanda işe yerleştirmek için "işe yerleştirme ve izleme brimi"oluşturulmalıdır.